Bestyrelsen

STKs øverste organ er generalforsamlingen. Se punktet Vedtægter og punktet Generalforsamling, hvor du kan finde referater og regnskaber. Klubben ledes i det daglige af en bestyrelse. Bestyrelsen mødes et fastsat antal gange, hvor der til hvert møde er et fastlagt tema, f.eks. planlægning af vintersæson, samt evt. beslutningspunkter fra hvert af udvalgene. Du finder navne og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne under.

Under overskriften "Vi vil genskabe tennis som spil" arbejder vi udfra følgende:
 
Vision: Sønderborg Tennisklub vil være den bærende drivkraft i at løfte tennis lokalt, regionalt og i grænselandet.
Mission: Sønderborg Tennisklub skal være klubben der styrker tennis på alle niveauer, hele året og hele livet.
 
Dette er funderet i følgende værdigrundlag:
  • Kvaliteten i basisydelserne skal være på plads i Sønderborg Tennisklub
  • Positivt og socialt engagement i STK- noget man med glæde vil være en del af
  • Der skal være plads til alle, og være god balance mellem bredde og elite
Bestyrelsesmedlemmerne agerer samtidigt bindeled for et antal udvalg. Pt. er der følgende udvalg;
  • Anlæg og vedligehold (som består af vores baneteam)
  • Sportsudvalget       (alt det sportslige vedr. ungdoms og senior elite dvs. træning, holdkampe osv. for disse spillere)
  • Breddeudvalget    (alt det sportslige vedr. alle seniorspillere (undtaget dem på elite træning) dvs. træning, evt. holdkampe interne turneringer, de faste ugentlige tilbud for disse spillere)
  • Sponsorudvalget 
  • Haludvalget  (som forestår tilmeldingen og koordineringen af timer i hallen, hallens funktionalitet omkring dørkort, lys osv.)
  • Projektgruppe (disse nedsættes ad hoc; Energibesparende projekter, klubhus mv.)

Bestyrelsen tilstræber at kommunikere gennem tilgængelige referater samt STK Nyhedsbreve, som udsendes ca. fire gange årligt.

Klubbens projekter holdes der en løbende status på.
 
Skriv endelig til bestyrelsen vedr. ris og ros, gode ideer osv.